PLATAFORMA JUVENIL EN DEFENSA DE LA RBU︎

  El treball digne és bàsic    L’habitatge és bàsic   El futur és bàsic  


La Plataforma És bàsic agrupa el jovent català que vol una vida diferent de la precarietat, la injustícia i la desigualtat. I és que és el jovent qui rebem més els impactes de les diferents crisis actuals: som qui més pateix de problemes de salut mental, qui no pot pagar el lloguer, qui no pot marxar de casa. Som qui assumim les majors càrregues de treball, qui constituïm la majoria de feines sense drets i qui més dificultats socials hem de fer front. Patim les crisis que altres provoquen, amb efectes econòmics, socials, climàtics i democràtics sobre la vida de totes. Davant aquesta situació les joves hem de ser el puntal d’impuls cap a noves maneres de viure sense abandonar el compromís intergeneracional, democràtic i social amb la resta del país. Serem el jovent que dibuixem un nou horitzó de noves llibertats, amb drets incondicionalment nostres, de tothom i garantits dins un món canviant. Per això, davant un sistema que no garanteix els nostres drets, apostem per una renda bàsica universal a Catalunya.

SOM

13

ENTITATS

SOM

52

PERSONES

Què és la RBU?


La renda bàsica universal és una prestació ciutadana que es dona a tota la societat resident al país pel simple fet de formar-hi part i que en cap cas va en detriment de drets ja reconeguts i garantits pel sistema públic. Així, és un ingrés incondicional que rep tothom i que permet a la ciutadania tenir les necessitats bàsiques cobertes i, per tant, possibilita l’oportunitat d’una vida activa, lliure i igual dins la societat, així com permetre un replantejament del model comú que ens volem donar.

La RBU és incondicional, regular i individual:
  • Incondicional en el sentit que no demana una acció concreta per obtenir-la ni complir amb uns requisits: possibilita una vida digna en independència de les situacions, identitats, nacionalitats... de cadascú. No es tracta de salvar-te d’una situació definida i tancada d’on no pots sortir, sinó de garantir que mai no t’hi trobis. I si t’hi trobes, que no t’hagis d’excusar.
  • Regular ja que es dona de manera periòdica. Així, no és una ajuda d’emancipació ni un pagament per haver passat una etapa vital. Tothom la rep cada mes sense necessitat de demanar permís per o gràcies a una edat, una situació o haver passat determinats llindars.
  • Individual ja que no assumeix un repartiment equitatiu de les rendes dins les llars. Així, evita dependències econòmiques en la llar que recauen sobre dones i joves, principalment.

Aquesta mesura ofereix una oportunitat per sortir del risc de pobresa de molta gent, evitant el naufragi de molts ciutadans, però sobretot permet imaginar nous mons i caminar cap a una nova llibertat, social, econòmica i democràtica.

Per què la RBU?

Perquè permet pensar nous treballs

Al final, no és no tenir una renda per no treballar, sinó tenir les necessitats bàsiques cobertes per decidir si volem mantenir les rendes dels privilegiats o volem organitzar una vida de possibilitats en comú diferent, negociant els espais de treball, podent renunciar a la precarietat.  La RBU no desincentiva treballar, desincentiva treballar per ells. Permet treballar amb els altres, no pels altres. La RBU, en un món on treballar ja no és garantia de benestar, permet treure molta gent del risc de pobres, però sobretot ens garanteix el punt de partida bàsic de la justícia social que complementa una educació pública, una sanitat universal, un sistema fiscal progressiu…

Perquè permet noves vides possibles

La RBU permet alliberar temps, cercar les motivacions personals a les feines i ocis que es realitzen i renunciar a les precarietats i als constrenyiments de temps per poder arribar a final de mes mínimament. Permet iniciar projectes i iniciatives pròpies, repensar els nostres models de consum o repensar les càrregues de cures a la llar. Tot plegat se suma a una vida més en comunitat que possibilita, en resultat, una millora en la salut mental i el benestar emocional del jovent, una de les emergències centrals a fer front actualment.

Perquè permet una nova democràcia

La RBU permet alliberar-nos d’espais i de temps per nosaltres, en plural. Així, ofereix oportunitats per fomentar l’associacionisme juvenil, per fer arribar les demandes polítiques. La RBU és bàsica per enfortir un sistema democràtic en crisi.

Perquè permet una nova llibertat

La RBU garanteix una seguretat personal d'acord amb la justícia social, per evitar el naufragi de les nostres vides i fomentant la democràcia, amb un impacte especial en el col·lectiu que més sofreix les emergències d’avui: les joves. Permet, al final, tenir els drets que ara sols alguns tenen: a poder reiniciar les nostres vides, a tenir dobles oportunitats, a equivocar-nos, a aixecar-nos, a ajuntar-nos, a repensar-nos, a obrir noves llibertats i noves oportunitats de futur per tothom, independentment de la nostra condició social.

Adhereix-te!

RecursosARTICLES PER LA RBU


PER SI EL TEU CUNYAT DEMANA

ACTIVITATS PER ENTITATS DE LLEURE