Per què la RBU?

Perquè permet pensar nous treballs

Al final, no és no tenir una renda per no treballar, sinó tenir les necessitats bàsiques cobertes per decidir si volem mantenir les rendes dels privilegiats o volem organitzar una vida de possibilitats en comú diferent, negociant els espais de treball, podent renunciar a la precarietat.  La RBU no desincentiva treballar, desincentiva treballar per ells. Permet treballar amb els altres, no pels altres. La RBU, en un món on treballar ja no és garantia de benestar, permet treure molta gent del risc de pobres, però sobretot ens garanteix el punt de partida bàsic de la justícia social que complementa una educació pública, una sanitat universal, un sistema fiscal progressiu…

Perquè permet noves vides possibles

La RBU permet alliberar temps, cercar les motivacions personals a les feines i ocis que es realitzen i renunciar a les precarietats i als constrenyiments de temps per poder arribar a final de mes mínimament. Permet iniciar projectes i iniciatives pròpies, repensar els nostres models de consum o repensar les càrregues de cures a la llar. Tot plegat se suma a una vida més en comunitat que possibilita, en resultat, una millora en la salut mental i el benestar emocional del jovent, una de les emergències centrals a fer front actualment.

Perquè permet una nova democràcia

La RBU permet alliberar-nos d’espais i de temps per nosaltres, en plural. Així, ofereix oportunitats per fomentar l’associacionisme juvenil, per fer arribar les demandes polítiques. La RBU és bàsica per enfortir un sistema democràtic en crisi.

Perquè permet una nova llibertat

La RBU garanteix una seguretat personal d'acord amb la justícia social, per evitar el naufragi de les nostres vides i fomentant la democràcia, amb un impacte especial en el col·lectiu que més sofreix les emergències d’avui: les joves. Permet, al final, tenir els drets que ara sols alguns tenen: a poder reiniciar les nostres vides, a tenir dobles oportunitats, a equivocar-nos, a aixecar-nos, a ajuntar-nos, a repensar-nos, a obrir noves llibertats i noves oportunitats de futur per tothom, independentment de la nostra condició social.